UPCOMING-ONGOING

07.06_20h--Sesiones de Azotea 3.2--Salamina--Barcelona

11.04--AQUÍ HEM TROBAT UN ESPAI PER PENSAR. 10 anys EN RESiDÈNCiA--Fabra i Coats--Barcelona

Oct-Nov 2019--Resident artist at Casa de Velázquez--Madrid